Vi är bra på

Beteendeverkstan

 

 

Beteendeverkstan är bra på:

- ”Kreativ problemlösning”

 

- ”Kreativa möten”

 

- ”Kreativa förändringsprocesser så du får medarbetarna med dig”

 

- ”Konfliktlösning, med fokus på lösning”

 

Boka Workshop

 

"KREATIV PROBLEMLÖSNING - Kreativa lösningar för mer framgångsrika resultat"

 

 

PÅ AGENDAN:

- Kreativ problemlösning, vad innebär det?

- Tankemönster, handlar vi i gamla invanda mönster får vi samma resultat vi alltid får.

- Hur kan vi tänka nytt och annorlunda och få nya resultat?

- Kreativitet vs Struktur.

- Att vända problem till möjligheter.

- Hur kan du använda kreativ problemlösning och nå mer framgångrika resultat in din verksamhet?